Jaki jest wzór umowy kupna sprzedaży samochodu?

Jaki jest wzór umowy kupna sprzedaży samochodu?

 • 22 grudnia, 2023

Sprzedaż samochodu to poważna transakcja, która wymaga odpowiedniego przygotowania oraz stanowienia pewnych formalności. W tym celu warto skorzystać z gotowego wzoru umowy kupna sprzedaży samochodu, który jest dostępny w wielu źródłach online. Czy jednak każdy z nich jest wiarygodny? Jakie elementy powinien zawierać taki dokument? Kontynuuj czytanie, aby poznać szczegóły.

Umowa kupno-sprzedaży samochodu – co to?

Umowa kupno-sprzedaży samochodu to dokument prawny, który jest zawierany między sprzedającym (obecnym właścicielem pojazdu) a kupującym. Dokument ten formalizuje transakcję i potwierdza zgodę obu stron na warunki sprzedaży. Często w umowie pojawiają się dodatkowe klauzule dotyczące przeprowadzenia badania technicznego czy ubezpieczenia samochodu.

Umowa kupno-sprzedaży samochodu – jak wygląda jej wzór? 

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to dokument prawnego charakteru, który reguluje warunki transakcji pomiędzy sprzedającym a kupującym. Ważne jest, aby umowa była jasna, kompletna i precyzyjna, aby uniknąć nieporozumień i sporów w przyszłości. Oto kluczowe elementy, które powinny być zawarte w umowie kupna-sprzedaży samochodu:

 1. Dane stron:
  – Pełne imię i nazwisko (lub nazwa firmy) oraz adres sprzedającego i kupującego.
  – Numer dowodu osobistego lub NIP (w przypadku firmy). 
 2. Opis samochodu:
  – Marka, model, rocznik, numer rejestracyjny i numer identyfikacyjny pojazdu (VIN).
  – Stan techniczny pojazdu, uwzględniający wszelkie ustalenia dotyczące ewentualnych wad czy uszkodzeń.
 3. Cena i warunki płatności:
  – Określenie ceny sprzedaży samochodu w kwocie brutto.
  – Sposób płatności, np. gotówka, przelew bankowy, czek bankowy.
 4. Dokumenty samochodowe:
  – Potwierdzenie, że sprzedający przekaże kupującemu wszystkie niezbędne dokumenty związane z samochodem, takie jak dowód rejestracyjny, książka serwisowa, karta pojazdu itp. 
 5. Stan techniczny pojazdu:
  – Oświadczenie sprzedającego o stanie technicznym samochodu, w tym ewentualnych usterek i napraw.
  – Potwierdzenie, czy samochód jest objęty gwarancją.
 6. Data i miejsce przekazania samochodu:
  – Określenie daty i miejsca, w którym nastąpi przekazanie fizyczne pojazdu. 
 7. Gwarancje i ograniczenia:
  – Informacje dotyczące ewentualnych gwarancji udzielanych przez sprzedającego. Ograniczenia odpowiedzialności, zwłaszcza jeśli samochód jest sprzedawany „w stanie istniejącym” bez gwarancji. 
 8. Obowiązki stron:
  – Określenie, jakie obowiązki ciążą na każdej ze stron w związku z przekazaniem samochodu i dokonaniem płatności.
 9. Postanowienia końcowe:
  – Oświadczenie o czytaniu i zrozumieniu umowy przez obie strony.
  – Wskazanie prawa właściwego dla umowy i ewentualne postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów. 
 10. Podpisy stron:
  – Miejsce na podpisy i daty złożenia deklaracji przez sprzedającego i kupującego.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna być sprecyzowana, aby chronić interesy obu stron i uniknąć późniejszych nieporozumień. Warto zawsze skonsultować się z prawnikiem przed podpisaniem takiego dokumentu. A jeśli chcesz pobrać tę umowę ze sprawdzonego źródła, to wejdź na stronę: https://www.autotesto.pl/umowa-kupna-sprzedazy-pojazdu/