Kiedy split payment jest obowiązkowy?

płatność

Kiedy split payment jest obowiązkowy?

  • 2 czerwca, 2022

Określenie split payment w ostatnich latach pojawia się coraz częściej. Nie każdy jednak wie czym jest split payment i jakie niesie ze sobą konsekwencje, głównie dla przedsiębiorców. Split payment nazywany jest też modelem podzielonej płatności, który zakłada, że podatek VAT od transakcji jest przesyłany na specjalnie do tego dedykowane konto, które jest odrębnym rachunkiem bankowym niż podstawowy rachunek firmowy. Warto wspomnieć, że model ten funkcjonuje w zakresie rozliczeń pomiędzy klientami i kontrahentami, którzy także są przedsiębiorcami, ponieważ tylko w przypadku rachunków firmowych banki mają obowiązek utworzenia rachunku VAT.

Jeśli płatność zostanie zrealizowana z rachunku osoby prywatnej, kwota VAT nie zostanie przesłana na odrębny rachunek, a całość kwoty rozliczenia znajdzie się na rachunku podstawowym. Metoda split payment funkcjonuje nie tylko w Polsce, ale także na terenie innych krajów, a jej celem jest uszczelnienie stale powiększającej się luki podatkowej.

Od kiedy w Polsce jest obowiązkowy split payment?

Mechanizm split payment w Polsce był wprowadzony z podziałem na kilka etapów. Pierwsze wdrożenie miało miejsce wraz ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 1 sierpnia 2017 roku. Początkowo przepisy w zakresie split payment obowiązywały od 1 lipca 2018 roku i   zakładały dobrowolne stosowanie tego mechanizmu. Od dnia 1 listopada 2019 roku metoda split payment nie jest już metodą dobrowolną tylko obowiązkową, dla wszystkich przedsiębiorców. Chociaż temat podzielonej płatności wydaje się być zawiły, na rynku dostępne są rozwiązania, które ułatwiają codzienną pracę uwzględniającą założenia split payment. Przykładowym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnej aplikacji, która jest w pełni kompatybilna z systemami Microsoft. Więcej szczegółów znajdziesz na https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/split-payment/.

Split payment – kiedy jest obowiązkowy?

Na chwilę obecną głównym kryterium obowiązkowym dla wszystkich w przypadku metody split payment jest kwota wykonywanego przelewu. Od dnia 1 listopada 2019 roku, dla wszystkich transakcji, których kwota jest wyższa lub równa 15.000 PLN musi zostać zastosowany mechanizm podzielonej płatności. W przypadku niższej kwoty, metodę split payment uznaje się za dobrowolną. Dodatkowo część większych branży automatycznie jest zobowiązana do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie od kwoty rozliczanej transakcji. Wśród tych branż wskazuje się m.in.:

  • branżę węglową,
  • branżę paliwową,
  • branżę budowlaną,
  • branżę stalową,
  • branżę elektroniczną,
  • branżę części samochodowych.

Czy można korzystać ze środków znajdujących się na koncie VAT?

Środki, które zostaną zaksięgowane na rachunku VAT, są dostępne dla posiadacza konta, jednak dysponowanie nimi jest znacznie bardziej ograniczone niż w przypadku środków na rachunku firmowym. Środki te w pierwszej kolejności można wykorzystać do opłacenia podatku należnego Urzędowi Skarbowemu. Drugą możliwością jest opłacenie składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzecią możliwością jest korzystanie ze środków zgromadzonych na rachunku VAT właśnie w przypadku rozliczeń split payment z kontrahentami. Z zasady, nie ma możliwości, aby środki te przeksięgować na rachunek podstawowy, jednak w wyjątkowych sytuacjach stosuje się takie rozwiązanie (np. w sytuacji, kiedy firma zostaje zamknięta). Aby przeprowadzić tego rodzaju transakcję, konieczna jest zgoda Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.

Co w sytuacji kiedy nie zastosuję obowiązkowego split payment?

W sytuacji kiedy split payment jest obowiązkowy, a z jakiegoś powodu nie zostanie zastosowany, może nieść to za sobą poważne konsekwencje. Warto nadmienić, że sankcje karne lub grzywny mogą być zastosowane w przypadku klienta jak i dostawcy usługi lub towaru. Jeśli jesteś klientem lub dostawcą i pominiesz split payment dokonując płatności to jesteś narażony na spore sankcje podatkowe, a także sankcje karno-skarbowe. W najlepszym przypadku, kiedy wykroczenie jest mniejszej wagi, można liczyć na karę grzywny.