Na czym polega prawny audyt sklepu internetowego?

Na czym polega prawny audyt sklepu internetowego?

  • 22 marca, 2021

Prowadząc własny sklep internetowy, bardzo ważne jest, aby dopełnić kilku niezbędnych kwestii formalno-prawnych. Obecnie wszyscy przedsiębiorcy działający w branży e-commerce mają obowiązek informacyjny wobec konsumentów. W wielu przypadkach niezbędny może okazać się prawny audyt sklepu internetowego przeprowadzony przez profesjonalną firmę audytorską. Sprawdź, czym on jest i jakie korzyści może za sobą nieść.

Prawny audyt sklepu internetowego – co to jest?

Audyt prawny polega na analizie obecnego kształtu strony WWW wraz z przekazaniem raportu podsumowującego zgodność z obowiązującym prawem przy jednoczesnym wskazaniu obszarów ryzyka. Audytorzy weryfikują treści informacyjne, odpowiednie opisy produktów, a także cały proces składania zamówień. Najczęściej badanie przeprowadzane jest pod kątem zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, ustawą o prawach konsumenta oraz z tą, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, lecz także z innymi aktami prawnym w zależności od tego, jakie dokładnie usługi świadczy sklep internetowy.

Czy prawny audyt sklepu internetowego jest konieczny?

Profesjonalnie przeprowadzony audyt i wdrożenie zaproponowanych rozwiązań to jedyne rozwiązanie, które pozwoli Ci uniknąć wysokich kar, jakimi możesz zostać obciążony jako przedsiębiorca w branży e-commerce. Tylko due diligence sklepu internetowego zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i pozwoli na zbadanie ryzyka i zabezpieczeń w całości interesów stron.

Często zdarza się, że właściciele sklepów internetowych kupują wyłącznie regulamin czy politykę prywatności dla swojego sklepu. Niejednokrotnie to rozwiązanie może okazać się niewystarczające, gdyż przede wszystkim prawo zmienia się na bieżąco, więc jeśli do stworzenia dokumentów doszło kilka lat temu, niestety obecnie mogą już być częściowo przeterminowane. W dalszej kolejności warto pamiętać, że prawnik tworzący kilka dokumentów nie bierze pod uwagę całości funkcjonowania przedsiębiorstwa, a jedynie wycinek, który został mu zlecony. Audyt prawny sklepu internetowego to zupełnie inna usługa, która jest znacznie pełniejsza niż jedynie stworzenie kilku dokumentów dla klienta.

Elementy prawnego audytu sklepu internetowego

Najczęściej doświadczeni audytorzy proponują kilka możliwych zakresów audytu w zależności od potrzeb i oczekiwań klientów. Najbardziej podstawowymi elementami, które powinien zawierać każdy audyt prawny, są:

  • Przeprowadzenie analizy prawnej strony WWW sklepu zakończonej raportem zgodności z RODO;
  • Opracowanie dokumentów zgodnych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych;
  • Przygotowanie polityki plików cookie;
  • Przygotowanie zgód i klauzul dotyczących przetwarzania danych w celach marketingowych, usług newsletteru itp.;
  • Dostosowanie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną;

Już po zastosowaniu podstawowej usługi audytu sklepu internetowego ochrona interesów konsumentów i przedsiębiorcy znacznie wzrasta.

Dlaczego warto zdecydować się na audyt prawny sklepu internetowego?

Najważniejszą konsekwencją skorzystania z prawnego audytu sklepu internetowego jest profesjonalne i całkowite dostosowanie strony do obecnych regulacji prawnych, a także gwarancja nadana przez firmę audytorską. Ponadto w trakcie badania możesz kontaktować się bezpośrednio z prawnikami, zadając im pytania i uzyskując informacje związane z przeprowadzanym audytem. Współpraca z doświadczonym audytorem pozwoli Ci dokonać precyzyjnych ustaleń, które mogą okazać się przydatne w kontekście długofalowym. Wreszcie dzięki wprowadzeniu aktualizacji prawnych do przedsiębiorstwa możesz uniknąć nawet milionowych kar, które nakłada UODO za złamanie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, lub innych wynikających z ustawy o ochronie praw konsumenta.

Źle stworzona polityka prywatności, regulaminy i formularze kontaktowe mogą wpłynąć negatywnie również na klientów. Polacy coraz chętniej interesują się swoimi prawami związanymi z danymi osobowymi, toteż często sprawdzają przedsiębiorców pod względem ujawnienia odpowiednich informacji na stronie WWW, przed skorzystaniem z ich usług lub zakupu produktów. W tym zakresie źle przygotowany sklep internetowy może skutecznie odstraszyć potencjalnych klientów, co jednocześnie przełoży się na zmniejszoną sprzedaż.