Przelew split payment – co to jest?

płatność

Przelew split payment – co to jest?

  • 12 maja, 2022

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), inaczej nazywany split payment dotyczy realizowania płatności przy wykorzystaniu rachunku VAT. To rozwiązanie zaczęło obowiązywać w polskim systemie podatkowym całkiem niedawno, bo od 1 lipca 2018 roku i wiele osób wciąż nie wie, na czym tak dokładnie polega instytucja split payment. W tym artykule zostaną więc przedstawione najważniejsze kwestie dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, a informacje w nim zawarte pozwolą zrozumieć kiedy trzeba stosować split payment i kogo on dotyczy.

Split payment – o co w nim chodzi?

Podstawowym założeniem mechanizmu podzielonej płatności jest rozdzielanie zapłaty na dwie części: kwotę netto i podatek VAT. W teorii oznacza to, że gdy realizowana zostaje płatność za konkretny towar lub usługę, nabywca wykonuje przelew, tak zwanym komunikatem przelewa, a wartość całej płatności, zanim trafi do odbiorcy, zostaje uprzednio podzielona. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a wartość podatku VAT na rachunek VAT osoby wykonującej przelew.

Czym jest rachunek VAT?

Rachunek VAT to jeden z rodzajów rachunków rozliczeniowych, który jednak posiada ograniczoną możliwość korzystania ze środków pieniężnych na nim zgromadzonych. Rachunek ten jest najczęściej połączony z co najmniej jednym kontem rozliczeniowym, a adresowany jest do rozliczania podatku VAT oraz, co istotne z punktu widzenia tego artykułu – dokonywania opłat w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Rachunek VAT jest tworzony przez banki lub Spółdzielnie Kas Oszczędnościowo-Kredytowych automatycznie, jako dodatkowe konto współistniejące z tym, które zostało założone w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Posiadanie go jest warunkiem koniecznym do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności. Sama zapłata za stosowanie MPP, jak już wcześniej zostało wspomniane, jest możliwa dzięki komunikatom przelewu, udostępnianym przez SKOK lub banki. Cały proces odbywa się w polskiej walucie, a w przypadku, gdy strony umówią się na inną jednostkę zapłaty, powinni wiedzieć, iż nie zwalnia ich to z obowiązku stosowania się do zasad mechanizmu podzielonej płatności.

Kogo dotyczy split payment?

Co to jest przelew split payment oraz na czym on polega – już zostało w znaczny sposób wyjaśnione, jednak aby w pełni zrozumieć cały ten mechanizm, warto zapoznać się z tym kogo on tak naprawdę dotyczy. MPP wiąże się wyłącznie z realizowaniem płatności przy wykorzystaniu rachunku VAT i może być stosowany tylko w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT. Są to rozliczenia B2B, czyli pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami gospodarczymi oraz te wiążące się z zapłatą za fakturę, na której została wykazana kwota VAT.

Obowiązki podatnika w kwestii split payment

W rozliczeniach z drugą stroną podatnik ma obowiązek zastosować split payment, gdy: wartość brutto całej faktury przekracza 15 tys. zł, faktura dotyczy towarów i usług wrażliwych dokładnie określonych w załączniku 15 do ustawy o VAT oraz gdy sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT. Jeśli zaś chodzi o stosowanie się do tych wymagań, sytuacja wygląda następująco: kiedy podatnik jest nabywcą i otrzyma fakturę VAT z MPP, powinien zapłacić zawartą w niej należność w systemie split payment. Po uiszczeniu tej kwoty podatek VAT z faktury trafia na konto VAT sprzedawcy. Jednak to nie wszystko. W komunikacie przelewu nabywca musi dokładnie zaznaczyć kwotę podatku VAT, kwotę sprzedaży brutto, NIP dostawcy oraz numer faktur, która dotyczyć będzie tego konkretnego zlecenia.

Korzyści płynące ze stosowania MPP

Pierwszą i najważniejszą zaletą korzystania ze split payment jest domniemanie dochowania należytej staranności. W razie, gdy urząd skarbowy będzie kwestionował prawo do obniżenia naliczonego podatku VAT, korzystanie z MPP będzie ważnym dowodem w sprawie przemawiającym na Twoją korzyść. Dodatkowo, dzięki korzystaniu z MPP, zwrot podatku na rachunek VAT otrzymasz w ciągu 25 dni, od dnia złożenia deklaracji, a do wysokości kwot zapłaconych w podzielonej płatności nie stosuje się sankcji w VAT https://inlogica.com/posts/1.