Jakie koszty przy zakupie mieszkania lub domu nas obowiązują?

Jakie koszty przy zakupie mieszkania lub domu nas obowiązują?

  • 23 sierpnia, 2021

Zakup nieruchomości jest inwestycją, która związana jest z poniesieniem szeregu kosztów i nie dotyczą one wyłącznie ceny nieruchomości. Zakup domu lub mieszkania związany jest z poniesieniem opłat notarialnych wynikających ze sporządzenia aktu notarialnego, czyli taksy notarialnej.

Koszty notarialne przy zakupie mieszkania lub domu

Na to, jakie koszty przy zakupie mieszkania ponosisz, ma wpływ wiele czynników – zależą one od indywidualnych stawek notarialnych, a także od bieżącej sytuacji na rynku. Rozporządzenie Ministra Finansów mówi o tym, że maksymalne stawki zależą od wartości danej nieruchomości.

U notariusza zawierana jest umowa przedwstępna między kupującym a sprzedającym. Umowa taka może być zawarta również na zasadzie umowy cywilnoprawnej, ale akt notarialny zawsze będzie bezpieczniejszy, ponieważ gwarantuje kupującemu, że nieruchomość rzeczywiście zostanie mu sprzedana. Sprzedający nie będzie mógł cofnąć transakcji, nawet jeśli znajdzie się osoba oferująca wyższą kwotę za mieszkanie lub dom. To, jakie opłaty przy zakupie mieszkania poniesiesz, zależy od wysokości taksy, jaką naliczy notariusz. Wynosi ona od 6 do 20 zł za każdą rozpoczętą stronę odpisu aktu notarialnego. Na to, jakie opłaty przy kupnie domu lub mieszkania poniesiesz, mają wpływ również inne czynności wykonywane przez notariusza: sporządzenie umowy kupna-sprzedaży na piśmie, przygotowanie odpowiedniego odpisu aktu notarialnego, a także oświadczenie o ustanowieniu hipoteki.

Ile kosztuje notariusz przy kupnie domu lub mieszkania?

Do pozostałych opłat, jakie są niezbędne przy zakupie nieruchomości, należy również koszt wpisu do księgi wieczystej prawa własności (niezależnie od wartości nieruchomości opłata jest stała i wynosi 200 zł). W przypadku hipoteki należy także dokonać odpowiedniego zapisu w księdze wieczystej, opłata również wynosi 200 zł. W sytuacji, kiedy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, powinieneś taką księgę założyć – można to zrobić indywidualnie, albo zlecić notariuszowi, opłata za otworzenie księgi wieczystej wynosi 60 zł.

Zakup domu połączony jest zazwyczaj z zakupem działki – do tego, jakie koszty przy zakupie domu poniesiesz, należy doliczyć opłaty notarialne związane z zakupem gruntu. Związane są one również, jak przy kupnie każdej nieruchomości, z koniecznością zapłacenia za wykonanie odpisu aktu notarialnego, poniesieniem kosztów utworzenia księgi wieczystej, a także opłatą sądową dokonaną za złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej. Do tego musisz jeszcze dodać podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od wartości działki oraz VAT od sporządzenia aktu notarialnego.

Jeśli jesteś nabywcą nieruchomości, ponosisz wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem umowy kupna. Możesz jednak uzgodnić z osobą sprzedającą nieruchomość, że weźmie ona na siebie koszty sporządzenia aktu notarialnego i podatek od czynności cywilno-prawnych. Dokładne informacje odnośnie tego, ile kosztuje notariusz przy kupnie domu, powinieneś uzyskać wcześniej, aby nie zawyżać niepotrzebnie kosztów całej transakcji. Dobrą informacją jest to, że koszt notariusza często udaje się obniżyć.